მიწოდება

მიწოდება საქართველოს მაშტაბით! (ყველგან სადაც ვრცელდება საქართველოს იურისდიქცია)

საკურიერო სერვისს უზრუნველყოფს საქართველოს ფოსტა.

მიწოდების დრო: 1-5 სამუშაო დღის განმავლობაში. (დამოკიდებულია რეგიონზე)

მიმღების მისამართზე არდახვედრის შემთხვევაში, ამანათი გადავა საქართველოს ფოსტის რეგიონალურ ფილიალში. ამანათის შემდგომი გაცემა მიმღებზე მოხდება საქართველოს ფოსტის რეგიონალურ ფილიალიდან!  ამ შემთხვევაში ყველა დამატებითი ფინანსური ხარჯები(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ეკისრება მომღებს!